MENÜ

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

Demeter Viktor e.v. 4405 Nyíregyháza, Bocskai u. 27.

 

Nyílvántartási szám: 37753903

Email címe: info@gyogygomba-tea.hu

Adószáma: 66694317-2-35
Telefonszáma:
Adatvédelmi nyilvántartási száma:

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Giganet Internet Szolgáltató Kft.
Tel.:+36 42 512 000 Fax:+36 42 500 368
Cím:4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1. fsz.,
E-mail:info@giganet.hu

 

 

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.")

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet

 • A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet


 • A jelen Szabályzat 2020.09.04. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.


Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.


2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

 

VÁSÁRLÓI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (VEVŐSZOLGÁLAT)

Telefonos ügyelet nyitva tartás: Munkanapokon 8:30-16:00 óráig

 

 • Telefonszám: 

 • E-mail címe:  info@gyogygomba-tea.hu

 • Levélcím: Demeter Viktor e.v. 4405 Nyíregyháza Bocskai u. 27.

 • Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 4 munkanap

 

 

RENDELÉS:

A webáruházban érvényes rendelés leadásának módja:

 1. Helyezze a terméke(ke)t kosárba

 2. A kosár tartalmának rendezése

 3. Szállítási, majd fizetési mód választása

 4. Számlázási és szállítási adatok kitöltése

 5. Megrendelés gomb használata


A rendelés nem kötött regisztrációhoz.

 

Átvételi módok

Három féle átvételi mód közül választhat, hogy a megrendelt termékeket megkapja:

1. Házhozszállítás:
Postai úton, a megadott szállítási címre. Az Ön küldeményeit a feladást követően a Magyar Posta Logisztika (MPL) szállítja. Küldeménye(i) felől - szükség esetén - az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

 • Telefonon: +36-40-31-32-33 (munkanapokon 08:00 - 17:00 óra között).

 • E-mailben: customer.service@posta.hu

A küldemény a feladás után nyomon követhető a www.posta.hu oldalon és a küldeményazonosító(k) megadásával.

2.Átvétel a Postán:
Rendelését már több mint 2.600 Postán átveheti, fix nyitva tartási időben. Az Önhöz legközelebb eső Postát a rendelés leadásakor választhatja ki. Az átvétel időpontjáról SMS-ben kap tájékoztatást.

3. Átvétel Csomagautomatában és Posta Ponton:
Magyarországon több mint 500 PostaPonton átveheti, fix nyitva tartási időben csomagját. Az Önhöz legközelebb eső PostaPontot (COOP PostaPont, MOL PostaPont, Csomagautomata, Media Markt és Trendmaker)  rendelés leadásakor választhatja ki. Az átvétel időpontjáról SMS-ben kap tájékoztatást.

 

 

 

 

Szállítási díjak

Az árucikkek mellett feltüntetett ár bruttó vételár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) is. A vételárak a szállítás költségét nem tartalmazzák, az külön fizetendő. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban. Bármilyen felmerülő probléma esetén a vevők érdekeinek maximális figyelembevételével járunk el.

Házhozszállítással történő rendelés esetén kérjük, átvételkor ellenőrizze a csomag sértetlenségét, a csomag átvétele után a számlán szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni központunkba. Kérjük, észrevételeiről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk.


 

20 000 forint feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes.

A szállítási díjak a csomag súlyától, az átvétel és fizetés módjától függően változnak:

Fizetés megrendeléskor online

 

 

0-10 kg

Házhozszállítás

990 Ft

Átvétel Postán

990 Ft

 

 

 

 

 

Fizetés átvételkor

 

 

0-10 kg

Házhozszállítás

1280 Ft

Átvétel Postán

1280 Ft

 

Külföldi megrendeléskor a feltételek eltérőek.

 

Külföldi vásárlás menete

Külföldi vásárlóink is rendelhetnek a honlapunkon keresztül, ebben az esetben ajánlott küldeményként juttatjuk el a megrendelt termékeket a címzetthez. Ilyenkor csak átutalással történő előrefizetésre van lehetőség, utánvételes fizetésre nincs. A termékek árához utaláskor kérjük, adják hozzá a szállítási költséget is.

A szállítási költség a csomag súlyától és a szállítási címtől függően változik, nagyságrendileg 10.000 - 18.000 Ft között. A szállítási költség tartalmazza a postaköltséget valamint a külföldről történő utalás banki költségét is. A pontos összeget forintban számolva a megrendelés után e-mailben küldjük el Önnek, a számlaszámmal együtt.

Átutaláskor a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a megrendelő nevét, valamint a szállítási helység nevét.

 

FIZETÉSI MÓDOK:

A termékek mellett feltüntetett értékek bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségét.

Alábbi fizetési mód választható:

 • Utánvétes fizetés – A fizetés a csomag kiszállítását követő átvétellel egy időben történik, a csomag és a kiszállítás díját a kiszállítást végző futárnak kell megfizetni.

 • Fizetés bankkártyával a futárnál.

 • Előre utalással.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság


A megrendelt termékekre a Ptk. szabályai szerint szavatosságot vállalunk.

Termékszavatosság

Termékek hibája esetén Megrendelő - választása szerint – meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Megrendelő a hibás termék gyártójával szemben termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapján. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által feltüntetett leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A Megrendelő a szavatossági igényeit a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles az Eladóval (vagy termékszavatosság esetében a gyártóval, ha igényét a Megrendelő vele szemben kívánja érvényesíteni) közölni. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Megrendelő és Eladó közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
Eladó felhívja Megrendelő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
A termékszavatossági igény érvényesítéséhez szükséges, hogy a Megrendelő írásban is megtegye. Le kell írnia a hibát, valamint fel kell tudnia mutatni a számlát.

Kellékszavatosság
Amennyiben Szolgáltató hibásan teljesít, a Megrendelőt kellékszavatosság illeti meg. A kellékszavatosság a hibás teljesítés objektív, kimentést nem tűrő jogkövetkezménye, amely Szolgáltatót a törvény alapján terheli.
Szolgáltató akkor teljesít hibásan, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A terméknek tehát a teljesítés időpontjában kell hibátlannak lennie, így amennyiben a hiba már az eladáskor is bizonyíthatóan fennállt, a Megrendelőt megilleti a kellékszavatosság. Azonban ha a Megrendelő a hibát a szerződés létrejöttekor ismerte, vagy azt ismernie kellett, Szolgáltató mentesül a felelősség alól.

Fogyasztói szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A szerződés teljesítésétől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A kellékszavatossági igények a Megrendelőt két lépcsőben illetik meg:

1.) Az első lépcsőben Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényelhet. Megrendelő a két lehetőség közül szabadon választhat, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

2.) A szavatossági igények második lépcsőjére, az árleszállításra és az elállásra csak akkor lehet áttérni, ha a kijavításra vagy a kicserélésre a Megrendelőnek nincs joga, vagy azokat Szolgáltató nem vállalja, vagy vállalja ugyan, de azt megfelelő határidőn belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tudja elvégezni. Az árleszállítás és az elállás közül is szabadon választhat a Megrendelő, azonban jelentéktelen hiba miatt elállást nem igényelhet. Hogy mi minősül „jelentéktelen hibának”, az csak a konkrét eset ismeretében, vita esetén szakértő, végső esetben bírósági eljárás igénybevételével dönthető el.
Megrendelő a választott kellékszavatossági jogról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt azonban köteles az Szolgáltatónak megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A kijavítással a hibamentes állapotot kell visszaállítani. A szavatossági idő a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A javítás költségei a forgalmazót terhelik, időtartama 15 napnál nem lehet hosszabb. Ha ennyi idő alatt a kijavítás nem megoldható, cserét kell biztosítani, vagy át kell térni a következő szavatossági lépcsőre. Kicserélés vagy elállás esetén Megrendelőtől a rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenés megtérítése nem követelhető. Elálláskor Megrendelő részére a vételárat teljes összegében vissza kell fizetni a szállítási díj nélkül. Ez akkor is érvényes, ha a Megrendelő a vásárláskor nem választott megfelelő méretet és a vételár visszafizetését követeli. Csere esetén a szállítási díjat a Megrendelőnek kell állnia.
A reklamációt a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül kell szolgáltatónak írásban bejelenteni. Ez az időtartam azonban 2 hónapnál nem lehet hosszabb. A termék a hiba felfedezését követően természetesen nem használható tovább, csupán akadályoztatás esetén áll Megrendelőnek hosszabb időtartam rendelkezésre a reklamáció bejelentésére.


 

Vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen a rendeles@gyorgytea.hu címen. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.
Amennyiben a vásárlástól az áru átvételét követően el kíván állni, akkor azt a következő módon teheti meg:

 • A Vevő a szerződéstől 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

 • Gyógyteákat és más hasonló, emberi fogyasztás, gyógyászati felhasználás útján hasznosuló terméket jellegükből fakadóan kizárólag felbontatlanul, sértetlen csomagolásban veszünk vissza.

 • Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. A Vevő viseli az áru visszaszolgáltatásából eredő költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli.

 • Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 • A Vevő jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a termékről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett. A termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk.

 • Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Demeter Viktor e.v. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

 A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek tekintetében.

 •  

 

Alkalmazandó jog és vitarendezés

A jelen ÁSZF-re, annak tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a magyar jogszabályok az irányadók. A felek elfogadják a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát.

Az Eladóra nem vonatkozik semmilyen speciális, kötelezően alkalmazandó peren kívüli panaszkezelési mód vagy vitarendezési mechanizmus (a békéltető testület eljárásán kívül) sem jogszabály, sem az Eladó döntése alapján. Jogvita esetén a vásárló az illetékes békéltető testülethez fordulathat. A békéltető testülethez fordulás és a békéltető testület eljárásának szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18-37/A. § bekezdése tartalmazza részletesen.

 

 

Az illetékes békéltető testület:

 

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.

 Telefon: +36-42-420-180

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu